Onze missie willen wij verwezenlijken door als vereniging activiteiten te organiseren door en voor studenten en het aanbieden van faciliteiten die gericht zijn op de bevordering van de studie- en studentenbeleving. Wat vervolgens zal resulteren in studenten Human Resource Management die zich verbonden voelen met de opleiding, alumni, het beroep en elkaar. Ook willen wij dat studenten Human Resource Management zich gedurende hun studie gemotiveerd en ondersteund voelen door de vereniging.