Privacy verklaring

01.  LSV Ingenium

Je leest op dit moment de privacy verklaring van LSV Ingenium. LSV Ingenium is de studievereniging van de studie Human Resource Management aan Hogeschool Leiden. LSV Ingenium richt zich op het organiseren van activiteiten door en voor studenten voor het behartigen van de belangen van studenten Human Resource Management aan Hogeschool Leiden én het versterken van de binding van studenten Human Resource Management met de opleiding, alumni, het beroep en elkaar. Zo biedt LSV Ingenium faciliteiten die gericht zijn op de bevordering van de studie- en studentbeleving.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door LSV Ingenium verzameld worden. Daarom is het goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Dit lees je allemaal terug in deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door LSV Ingenium, neem dan gerust contact op!

[email protected]
Zernikedreef 11 | 2333 CK | Leiden
KvK nummer:
65466144 | BTW nummer: NL856123870B01

02. Doel gegevens

De doelen waarvoor persoonsgegevens worden verzameld door LSV Ingenium worden hieronder toegelicht.

Algemene gegevens aankomend lid
Jouw algemene gegevens slaan wij op in onze ledenlijst om zo een overzicht te hebben van welke studenten er lid zijn bij LSV Ingenium én welke studenten op deze manier korting krijgen op studieboeken via de HLbookshop.

Contactgegevens aankomend lid
Jouw contactgegevens verzamelen wij om contact met jou op te nemen om jou op deze manier te kunnen voorzien van onze faciliteiten. Via jouw contact gegevens willen wij jou op de hoogte houden van het laatste nieuws, evenementen, kennisdeling en wijzigingen van diensten en producten omtrent de studievereniging. Tevens gebruiken wij jouw contactgegevens om jou te kunnen Whatsappen, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Opleiding aankomend lid
Wij verzamelen gegevens over je opleiding om er zeker van te zijn dat jij ingeschreven staat als Human Resource Management student aan Hogeschool Leiden en daarmee volgens onze statuten lid mag zijn van LSV Ingenium. Jouw studentnummer en studiejaar verzamelen wij voor een parallel ledenlijst: naast onze regulieren ledenlijst hebben wij per studiejaar een ledenlijst om zo overzichtelijk te hebben hoeveel leden wij in elk studiejaar hebben. Dit gebruiken wij om studiegerelateerde evenementen te organiseren en studiegerelateerde diensten te faciliteren die aansluiten op hetgeen wat per studiejaar geleerd wordt.

Doorlopende machtiging gegevens aankomend lid
Jouw bank en IBAN verzamelen wij voor het afhandelen van jouw (half)jaarlijkse betaling voor een lidmaatschap bij LSV Ingenium.

Analytics
De website van LSV Ingenium verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met onze eigen analytics software. Hierdoor blijft al onze data op onze eigen server. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Toestemming
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, middels je handtekening, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan LSV Ingenium de betreffende dienst niet aanbieden.

Bovenstaande gegevens gebruikt LSV Ingenium uitsluitend voor omschreven doeleinden en zullen nooit verkocht worden aan derden. LSV Ingenium verstrekt enkel de persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht dit nodig zijn, dan zal eerst om jouw toestemming worden gevraagd.

03. Ontvangers

Als je het inschrijfformulier invult worden de gegevens opgeslagen in onze beveiligde database. Alle gegevens worden verzonden via een beveiligde SSL verbinding.

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door LSV Ingenium, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Alle persoonsgegevens zoals vermeld in hoofdstuk 2 verzamelen wij voor een maximale termijn van 7 jaar om potentieel her-lidmaatschap te vergemakkelijken en contact op te nemen indien dit nodig is voor de voortgang en dienstverlening van LSV Ingenium.

Hiervoor geldt de volgende uitzondering:

Jouw naam, e-mailadres en afstudeerjaar worden voor onbepaalde tijd bewaard indien jij alumni bent van LSV Ingenium. Zoals omschreven in het IR (Ingenium Reglement) zijn alumni leden ex-leden die ooit, minimaal een halfjaar, lid zijn geweest van de vereniging

05. Beveiliging

LSV Ingenium neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De persoonsgegevens die door LSV Ingenium of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar LSV Ingenium. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van LSV Ingenium privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Als je de indrukt hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik verzoeken wij je contact op te nemen via [email protected].

06. Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt ten alle tijden het recht om jouw gegevens op te vragen die bij LSV Ingenium vastgelegd en bewaard worden. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten corrigeren door LSV Ingenium, sterker nog, LSV Ingenium wil graag dat gegevens die niet kloppen/veranderen gecorrigeerd worden.

Recht op verwijderen
Ben je geen lid meer en wil je dat jouw gegevens niet langer bij LSV Ingenium zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten verwijderen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van bezwaar
Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LSV Ingenium.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Ook heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraagbaarheid op de verwerking van jouw persoonsgegevens doe je door een e-mail te sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN onleesbaar. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, ten minste binnen vier weken, op jouw verzoek.

LSV Ingenium wil je er tevens op wijzen dat je recht hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.