Wat houdt LSV Ingenium in?

Wist je al dat Ingenium de Latijnse vertaling is van talent? Onze studievereniging staat namelijk voor verbinden van talent; wij verwelkomen jou graag als nieuw talent! Door lid te worden verrijk jij jouw studententijd. LSV Ingenium heeft dan ook als missie om de belangen van Human Resource Management studenten aan de Hogeschool Leiden te behartigen en de binding met de opleiding, alumni het beroep én elkaar te versterken.

Met de visie wil LSV Ingenium faciliteiten aanbieden die gericht zijn op de bevordering van de studie- en studentbeleving. Zo krijg jij als lid korting op boeken, zal jij je netwerk verbreden door borrels en sociale evenementen en willen wij dat jij je gemotiveerd en ondersteund voelt middels studie gerelateerde faciliteiten en evenementen. Het leuke netwerk dat jij zal opbouwen zal van toegevoegde waarde zijn voor de aankomende jaren.

Een lidmaatschap kost €10,00 per jaar en is voor alle Human Resource Management studenten van de Hogeschool Leiden. Lid worden is geheel vrijblijvend; wij faciliteren zonder verplichtingen!

“Verbinden van talent.”

Huishoudelijk reglement

Ons huishoudelijke reglement, ofwel Ingenium Reglement (IR) is te vinden door te klikken op de link ‘IR LSV Ingenium’ onderaan deze pagina. Deze is besproken en bijgewerkt aan het begin van het studiejaar 2022-2023 tijdens de laatste algemene ledenvergadering

Geschiedenis van LSV Ingenium

2015 – 2016 
“Het behartigen van de belangen van studenten Human Resource Management aan Hogeschool Leiden en het versterken van de binding van studenten Human Resource Management met de opleiding, alumni, het beroep en elkaar.”


Met deze gedachte startte een groep HRM-studenten het plan om een studievereniging op te richten speciaal voor studenten van de opleiding Human Resource Management aan Hogeschool Leiden.

Het eerste dat mensen zien van een studievereniging is een naam. Met deze informatie in het achterhoofd moest een naam worden bedacht die blijft hangen bij studenten, die interesse kan wekken, een professionele lading heeft en bovenal de waarden van haar oprichters uitoefent. Na verschillende discussies en gesprekken zag de Leidse Studievereniging Ingenium het levenslicht.

De allereerste vergadering in het kader van de oprichting van LSV Ingenium vond plaats op 4 september 2015. Tijdens deze zogenaamde ‘oprichtersvergadering’ zijn de eerste stappen gezet richting de oprichting van de vereniging. Hier is het oprichtingsbestuur benoemd, zijn de oprichtingscommissies geformeerd en zijn de overige zaken besproken met betrekking tot de oprichting.

Na maandenlange voorbereidingen kon LSV Ingenium zich op 24 februari 2016 dan eindelijk een studievereniging noemen en trapten we af met een epische openingsborrel, waar de eerste enthousiastelingen zich inschreven.

Tijdens de begindagen van de vereniging werden commissies in het leven geroepen om de verschillende facetten van de studievereniging te kunnen uitvoeren. Op deze manier konden ook medeoprichters zonder bestuursfunctie een bijdrage leveren aan de toekomst van de vereniging. De commissies bestonden uit een Eventcommissie voor alle formele en informele evenementen, een Beestcommissie voor de borrels en netwerkgelegenheden, een Spotcommissie voor het werven van leden, een Studiecommissie voor het ondersteunen van studenten tijdens hun studie en ten slotte een Mediacommissie om de leden te kunnen informeren over de plannen van de vereniging. Met een officiële borrel in Hogeschool Leiden werd het startschot gegeven van de studievereniging en sindsdien is zij niet meer weg te denken uit het leven van HRM-studenten.

2016-2017

In dit studiejaar is de vereniging gegroeid van 54 leden naar 121 leden in totaal.
Daarnaast hebben wij ook diverse nieuwe dingen ondernomen zoals onze allereerste spotperiode voor de eerstejaars studenten, een kroegentocht, workshops, ons eerste verjaardagsfeest en veel bondingsactiviteiten zoals filmavonden en boottochten.
Ook was dit jaar onze eerste reorganisatie een feit (we blijven immers HRM’ers hè) en werd de Promocommissie (heette eerder Mediacommissie) horizontaal gefuseerd met de overige commissies, daar het uiteindelijk veel praktisch bleek te zijn als elke commissie zijn eigen promo assessor heeft. Ook hebben wij dit jaar voor het eerst een introductieweekend en een buitenlandreis georganiseerd. Om al deze toffe activiteiten te organiseren hebben wij erg veel nieuwe commissieleden geworven. In januari 2017 tikte LSV Ingenium op een zeker moment de 30 commissieleden aan, verdeeld over 5 commissies: veruit het hoogste aantal van alle studieverenigingen op Hogeschool Leiden! Het enthousiasme en de betrokkenheid van HRM-studenten werd hier eens te meer aangetoond. Al met al hebben wij er een onvergetelijk jaar van gemaakt.