Een studievereniging zal niet goed functioneren zonder mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. Daarom heeft LSV Ingenium gekozen voor een bestuursorgaan, bestaande uit studenten van de studie Human Resource Management. Dit bestuur zal zorgdragen voor de continuïteit van de vereniging en zal verantwoordelijk zijn voor het optimaal functioneren van de vereniging. Ook zal elk bestuur zorgdragen voor haar opvolging.

Het bestuur van de studievereniging LSV Ingenium voor het jaar 2021-2022 bestaat uit drie bestuursleden, daarbij voorgesteld:

  • Een voorzitter
  • Een secretaris
  • Een penningsmeester