LSV Ingenium is een vereniging van de opleiding Human Resource Management van het cluster Management en Bedrijf aan Hogeschool Leiden. Leden die de vereniging wilt werven zijn de studenten van Human Resource Management aan Hogeschool Leiden en studenten die een Human Resource Management minor volgen op Hogeschool Leiden. LSV Ingenium staat voor verbinden van talent. Dit dragen wij dan ook zo optimaal mogelijk uit bij het organiseren van onze activiteiten en het beschikbaar stellen van onze faciliteiten.